SEÇİLMİŞ İÇTİHATLAR

İş Bedelinin Tespiti |  ESER SÖZLEŞMESİ
KDV Muafiyeti |  ESER SÖZLEŞMESİ
İşyerini Terk |  İŞ AKDİ FESHİ
Koşullu Fesih Dilekçesi Verilmesi |  İŞ AKDİ FESHİ
Meslek Hastalığı Sonucu Maluliyet |  İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI
İşgücü Kaybı - Bakıcı Ödemesi |  İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI
Meslek Hastalığı Sonucu Maddi Tazminat Davası |  İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI
Meslek Hastalığı- İş Görememezlik Oranı |  İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI
İş Göremezlik Tazminatı - Maluliyete Uğrama |  İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI
İş Güvencesi- Belirli Süreli İş Sözleşmesi |  İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI
İş Güvenliği- İş Kazası Sonucu Ölüm |  İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI
İş Kazası |  İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI
İş Kazası - 10 Yıllık Sürede Dava Açma Hakkı |  İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI
İş Kazası - İş Görememezlik Durumu |  İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI
İş Kazası- Destekten Yoksun Kalma Tazminatı |  İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI
Fazla Çalışma Alacağı |  İŞÇİ ALACAKLARI
Fazla çalışma- resmi tatil- bordro |  İŞÇİ ALACAKLARI
Fazla Çalışma Tanıkla İspat |  İŞÇİ ALACAKLARI
İbra sözleşmeleri |  İŞÇİ ALACAKLARI
İbraname- Sendikal tazminat |  İŞÇİ ALACAKLARI
İbranamenin Makbuz Niteliğinde Olması |  İŞÇİ ALACAKLARI
İş Akdi-Başarı Primi |  İŞÇİ ALACAKLARI
İşçi Cezai Şart |  İŞÇİ ALACAKLARI
Sendikal Tazminatın Reddi Gereği |  İŞÇİ ALACAKLARI
Asgari 6 aylık kıdem |  İŞE İADE