« İŞÇİ ALACAKLARI   - Basın İşçilerinin Ücretinin %5 Fazlasıyla Ödenmesi

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 1992/12201

K. 1992/12246

T. 5.11.1992

• ÜCRETİN % 5 FAZLASIYLA ÖDENMESİ ( Basın İş Kanunundan Kaynaklanan Bu Hakkın Faiz Niteliğinde Olmaması )

• BASIN İŞ KANUNUNDAN KAYNAKLANAN FAZLA ÖDEME ( Ücretin % 5 Fazlasıyla Ödenmesinde Bu Fazla Kısmın Faiz Niteliğinde Olmaması )

• FAİZ NİTELİĞİNDE OLMAMA ( Basın İş Kanunundan Kaynaklanan % 5'lik Ücret Farkı )

5953/m.14

ÖZET : Basın İş Kanununun 14. maddesinde öngörülen, geçecek her gün için % 5 fazlası ile ödeme faiz niteliğinde değildir. Buna rağmen hüküm altına alınan asıl ücret ve sosyal yardımlar için % 5 fazla ödeme faiz şeklinde görülerek hüküm tesis edilmiş olması doğru değildir.

DAVA : Davacı, Toplu İş Sözleşmesinden doğan fark alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalılar avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Basın İş Kanununun 14. maddesinde öngörülen geçecek her gün için % 5 fazlası ile ödeme faiz niteliğinde değildir. Buna rağmen hüküm altına alınan asıl ücret ve sosyal yardımlar için % 5 fazla ödeme faiz şeklinde görülerek hüküm tesis edilmiş olması doğru değildir. % 5 fazla ödeme ile ilgili istek ancak, hesaplanıp miktar belirtilmek ve harcı ödenmek suretiyle dava konusu yapılabilir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle ( BOZULMASINA ), peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 5.11.1992 gününde oybirliğiyle karar verildi.